Pancernik.eu

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Pancernik.eu
https://pancernik.eu
(„Sklep”)

 

Drogi Użytkowniku, tutaj znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanym z zakupem sprzedawanych przez nas produktów znajdują się w Regulaminie sklepu.


Stosowany w tym dokumencie skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu „Pancernik” – Adam Brzozowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ADAM BRZOZOWSKI TRADING BIZON” w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Żółkiewskiego 3A, NIP 6222778571, REGON 301973959 – dalej jako „Pancernik”.
 • Kontakt z Pancernikiem jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], za pośrednictwem formularza kontaktowego, listownie na adres siedziby wskazany powyżej oraz telefonicznie +48 799 399 606.

2. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA (m. in. e-mail, telefon, formularz kontaktowy, media społecznościowe i ich komunikatory, platformy handlowe)

 • Pancernik będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, udostępnione w drodze korespondencji elektronicznej w celu komunikacji, przede wszystkim aby zidentyfikować nadawcę, odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu przedstawionych spraw. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pancernika polegającego na komunikacji, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej sprawy. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu uznania złożonego przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Pancernika usługi informatyczne (dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi IT służące do prowadzenia sklepu internetowego). Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe oraz prawne na rzecz Pancernika, jeśli okaże się to konieczne.
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane dostawcy komunikatora Messenger, tj. Meta Ireland i jej partnerom, jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z Pancernikiem za jego pośrednictwem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • zgłoszenia sprzeciwu,

Te prawa można zrealizować kontaktując się za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. 1. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Media społecznościowe:

Pancernik staje się administratorem danych osobowych użytkowników wchodzących w interakcję z profilami Pancernika na Facebooku, Instagramie, TikToku i Youtubie, jednak tymi danymi administrują także właściciele tych serwisów. W przypadku kontaktu z Pancernikiem przez media społecznościowe, zostaną udostępnione Pancernikowi Państwa imię, nazwisko i zdjęcie oraz inne informacje, które Podali Państwo w mediach społecznościowych i ustawili jako widoczne. Dane te są udostępniane zgodnie z politykami prywatności danego serwisu, a Pancernik nie ma wpływu na takie udostępnianie.

Adres profilu Nazwa Właściciel Adres do polityk serwisu
https://www.facebook.com/Pancernik.eu/ Facebook Meta Platforms Ireland Limited https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/Pancernik.eu/ Instagram Meta Platforms Ireland Limited https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
https://www.tiktok.com/@pancernik.eu TikTok TikTok Technology Limited (Irlandia)
TikTok Information Technologies UK Limited
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl
https://www.youtube.com/@pancernik.eu Youtube Alphabet Inc. https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Pancernik zrealizuje Państwa prawa w zakresie jakim umożliwia to operator danego serwisu. W przypadku mediów społecznościowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane także przez okres obserwowania profilu Pancernika. Zwracamy uwagę, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje komentarze pod postami, przestać obserwować profile Pancernika lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie.

3. NEWSLETTER

 • Pancernik jest administratorem adresów e-mail, które podali Państwo na stronie internetowej w celu zapisania się do newslettera, zawierającego informacje o promocjach, sprzedawanych produktach i usługach lub wydarzeniach.
 • Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Pancernika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci promocji własnej działalności. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wypisania się z newslettera.
 • Ponadto przepisy prawa wymagają Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowej. W przypadku newslettera zgoda ta jest pobierana poprzez fakt udostępnienia przez Państwa swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Zgodę można wycofać wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania od Pancernika dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania np. poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Pancernika usługi informatyczne (dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, rozsyłania newslettera - FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie).

4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 • Pancernik będzie przetwarzał dane osobowe, udostępnione przez Państwa podczas rejestracji konta oraz związane z Państwa aktywnością na tym koncie. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pancernika w postaci:
  • ułatwiania Państwu zakupów w sklepie internetowym oraz udostępniania dodatkowych funkcji,
  • prowadzenia przez nas działań marketingowych, analitycznych i statystycznych
  na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia zarejestrowanego konta. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu uznania złożonego przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Odbiorcy danych osobowych
  • Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Pancernika usługi informatyczne (dostawcom usług hostingu i poczty elektronicznej),
  • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcy usług IT służących do prowadzenia sklepu internetowego, tj. Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie,
  • Państwa dane osobowe, w szczególności w postaci adresów e-mail, mogą zostać udostępnione dostawcom usługi SMTP:
  • W przypadku wyboru przez Państwa rejestracji za pośrednictwem serwisów Facebook albo Google, niektóre z Państwa danych osobowych (login/adres e-mail) zostaną pobrane od tych serwisów. Ponadto serwisy te uzyskają informację o utworzeniu przez Państwa konta na stronie pancernik.eu oraz o logowaniach.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • zgłoszenia sprzeciwu.
  Te prawa można zrealizować kontaktując się za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. 1. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, W TYM UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Pancernika w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Pancernikiem przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowe i prawne.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
  • dostępu do danych osobowych;
  • ich sprostowania;
  • usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania;
  Mogą Państwo również złożyć sprzeciw do Pancernika wobec przetwarzania Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Pancernika do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku osób zaangażowanych w zawieranie i wykonywanie umowy:
  • Pancernik przetwarza dane kontaktowe, przede wszystkim imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail. Dane zostały udostępnione Pancernikowi przez Partnera biznesowego (kontrahenta), ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. Dane wspólników i osób reprezentujących partnera biznesowego (kontrahenta) mogą zostać również pozyskane (zweryfikowane) ze źródeł publicznych (rejestry KRS, CEIDG).
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pancernika w postaci:
   • komunikacji z osobami zaangażowanymi w wykonywanie umowy po stronie Partnera biznesowego (kontrahenta) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy,
   • weryfikacji poprawności procedury zawarcia umowy,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

W przypadku Partnerów biznesowych (kontrahentów) będących osobami fizycznymi:
 • ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta, przed zawarciem umowy.

6. REKRUTACJE

 • Pancernik jest administratorem danych osobowych przesłanych przez Państwa w celach rekrutacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 6 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Pancernika usługi rekrutacyjne, w tym związane z doradztwem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

7. ANALIZA RUCHU NA STRONIE INTERNETOWEJ I W INTERNECIE ORAZ WYŚWIETLANIE DEDYKOWANYCH REKLAM (Google Analytics, Tag Manager, Microsoft Ads i Clarity, Ceneo Ads, Piksel Meta, Clickonometrics, Shoper)

  • Pancernik, jako administrator danych osobowych, korzysta z narzędzi analitycznych dostarczanych przez inne podmioty w celu analizy ruchu i zachowań Użytkowników na stronach internetowych a także do kierowania dedykowanych reklam. Te narzędzia oraz ich dostawcy zostali wymienieni i opisani poniżej.
  • Narzędzia analityczne, wykorzystywane na stronie internetowej Pancernika, zostają aktywowane po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody przy wejściu na stronę internetową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Zgodę można wyrazić lub wycofać w dowolnym momencie m. in. poprzez:
   • komunikat dotyczący cookies wyświetlający się na stronie Pancernika,
   • odblokowanie, zablokowanie lub usunięcie cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
   • stosując wtyczki do przeglądarki służące do tego celu,
   • stronę internetową European Interactive Digital Advertising Alliance (“opt-out”) pod adresem https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Udostępnienie danych przez użytkownika (wyrażenie zgody) jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem oraz nie będziemy przedstawiać Tobie dedykowanych reklam.

  • Narzędzia analityczne na stronie internetowej Pancernika wykorzystują pliki cookies instalowane na urządzeniu Użytkownika. Informacje o plikach cookies stosowanych na tej stronie internetowej znajdują się w pkt. 10. niniejszej Polityki.
  • W związku z tym mają Państwo prawo:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • wycofania zgody, przy czym to wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody, ale może ograniczać funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Pancernik staje się administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem wymienionych niżej narzędzi analitycznych, jednak tymi danymi administrują także ich dostawcy. Pancernik zrealizuje Państwa prawa w takim zakresie, w jakim umożliwiają to ci dostawcy.
  • Dane są usuwane, gdy cel ich zebrania zostanie osiągnięty

Google Analytics i Tag Manager:

  • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. w celach analitycznych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie instalowane na Państwa urządzeniu, co umożliwia analizę korzystania z naszej witryny. Pancernik korzysta z Google Analytics do ulepszania niniejszej strony internetowej i usług świadczonych przez Pancernika. Ponadto Pancernik uzyskuje informacje o funkcjonalności niniejszej strony, np. w celu diagnozowania i usuwania problemów w korzystaniu z niej. Google Tag Manager umożliwia zarządzanie analityką za pomocą tagów.
  • Google Analytics gromadzi następujące informacje o Użytkownikach: unikalny identyfikator reklamowy, adres IP, lokalizacja, aktywność w internecie (np. skąd przyszedł Użytkownik Pancernika i z jakich podstron korzystał). W każdej chwili możesz zablokować zbieranie danych przez Google Analytics m. in. poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnionego przez Google.
  • Dane zebrane za pośrednictwem Google Analytics i Tag Manager są udostępniane Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii oraz jego partnerom. Informacje o korzystaniu z niniejszej witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie mogą być przesyłane serwer Google w USA i tam przechowywane, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

Microsoft Ads i Clarity:

  • Korzystamy z usług Clarity i Advertising (Ads) firmy Microsoft, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej i wchodzisz w interakcję z nią, aby ulepszyć i promować nasze produkty i usługi, w tym przedstawiać dedykowane reklamy. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są przechwytywane przy użyciu plików cookie oraz innych technologii wykorzystywanych w celu badania popularności produktów usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, do celów związanych z bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  • Dane zebrane za pośrednictwem Clarity i Advertising (Ads) na stronie Pancernika są udostępniane Microsoft Corporation oraz jego partnerom. Informacje o korzystaniu z niniejszej witryny internetowej mogą być przesyłane serwery Microsoft w USA i tam przechowywane, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
  • Usługa Microsoft Ads służy do wyświetlania Państwu dedykowanych reklam. Wykorzystuje w tym celu pliki cookies i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań i rozpoznawania Użytkowników. Dostawca tej usługi, firma Microsoft, otrzymuje adres IP użytkownika oraz inne cechy identyfikacyjne, takie jak user-agent (nagłówek identyfikujący).
  • Microsoft Clarity rejestruje interakcje Użytkowników niniejszej strony, takie jak ruchy myszą, kliknięcia, przewijanie itd. Szczegóły dotyczące zakresu zbieranych danych Microsoft udostępnił tutaj. Dane zebrane za pomocą Microsoft Clarity są przechowywane co do zasady przez okres 13 miesięcy. Szczegóły Microsoft udostępnił tutaj.

Ceneo Ads:

  • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Ceneo Ads. Jest to narzędzie analityczne umożliwiające wyświetlanie dedykowanych reklamach w ramach serwisu Ceneo, które wykorzystuje pliki cookies.
  • Dane zebrane za jego pomocą na Stronie Pancernika są udostępniane Ceneo.pl sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz jej partnerom.
  • Więcej na ten temat możesz przeczytać w Polityce prywatności Ceneo.pl sp. z o. o..

Piksel Meta:

  • Niniejsza strona korzysta z usługi Piksel Meta, dostarczanej przez Meta Ireland, która pozwala badać skuteczność reklam na podstawie analizy działań Użytkowników. Usługa ta jest wykorzystywana w celu wyświetlania dedykowanych reklam i pomiaru ich skuteczności
  • Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Ireland można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Meta Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy (więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools),
  • Pancernik oraz Meta Ireland są współadministratorami danych osobowych w ramach wspólnego przetwarzania danych. Pancernik oraz Meta Ireland wiążą postanowienia załącznika https://www.facebook.com/legal/controller_addendum w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu).
  • Zgodnie z tymi uzgodnieniami Pancernik odpowiada za przekazywanie osobom, których dane dotyczą, przynajmniej informacji wymaganych przez art. 13 i 14 RODO, a Meta Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Ireland po wspólnym przetwarzaniu.

Clickonometrics

  • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego Clickonometrics dostarczanego przez Euvic360e-com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  • Dane osobowe są zbierane w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do następujących informacji na urządzeniu Użytkownika: identyfikator internetowy (np. identyfikator pliku cookie albo identyfikator mobilny mobile advertising ID), adresy URL stron internetowych, które użytkownik odwiedził, dane związane z odsłonami reklam i interakcjami użytkownika z tymi reklamami, informacje techniczne dotyczące przeglądarki lub urządzenia, znaczniki czasu, adres IP wskazujący przybliżoną lokalizację.
  • Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności https://clickonometrics.com/optout/. Tam również możesz wyłączyć wyświetlanie dedykowanych reklamy w ramach tej usługi.

Narzędzia analityczne od Shoper S.A.:

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego dostawcy usług IT służących do prowadzenia sklepu internetowego, tj. Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania oraz weryfikacja efektów kampanii Google lub Facebook w ramach usługi Shoper.
 • Więcej na ten temat możesz przeczytać w Polityce prywatności Shoper S.A. dla osób odwiedzających sklepy internetowe.

8. WIDŻET INTERAKTYWNEJ MAPY NA STRONIE INTERNETOWEJ (GOOGLE MAPS)

  • Niniejsza strona korzysta z powiązania z Google Maps, by prezentować informacje geograficzne w formie wizualnej. Zapisywanie plików cookie Google Maps oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) za pośrednictwem specjalnego banneru na naszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez banner cookies albo poprzez zablokowanie lub ich usunięcie w ustawieniach przeglądarki.
  • Podczas wyświetlania strony internetowej z zamieszczonym odnośnikiem do Google Maps, również na serwerze Google następuje automatyczny zapis w tzw. pliku dziennika danych dostępowych, przekazywanych automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, takich jak np. nazwa wyszukiwanego pliku, ostatnio odwiedzona strona internetowa, data i godzina odwiedzin strony, nazwa wykorzystywanej przeglądarki, ilość przekazanych danych, adres IP, dostawca usług sieciowych danego zapytania itd. Ponadto w trakcie korzystania z Google Maps firma Google przetwarza dane związane z korzystaniem z funkcji map przez użytkowników, odwiedzających dane strony internetowe.
  • Informacje o plikach cookies, w tym plikach cookies wykorzystywanych przez widżet Google Maps, znajdują się w pkt. 10. niniejszej Polityki.
  • Podczas korzystania z Google Maps Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Google w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  • Dane zebrane za pośrednictwem Google Maps są udostępniane Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii oraz jego partnerom. Informacje o korzystaniu z niniejszej witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie mogą być przesyłane serwerem Google w USA i tam przechowywane, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
  • Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty.
  • Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:
  • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • wycofania zgody.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pancernik staje się administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Google Maps, jednak tymi danymi administruje także Google. Pancernik zrealizuje Państwa prawa w zakresie jakim umożliwia to Google.
 • Możecie też Państwo zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony także we własnym zakresie, blokując w ustawieniach Państwa przeglądarki działanie plików cookies. Może to jednak ograniczać funkcjonalność naszego serwisu internetowego, np. wyświetlanie interaktywnej mapy z lokalizacją naszej siedziby.

9. MECHANIZM OCHRONY STRONY INTERNETOWEJ PRZED BOTAMI (GOOGLE RECAPTCHA)

 • Przy wysyłaniu przez Państwa informacji za pośrednictwem formularzy stosowanych na stronie pancernik.eu korzystamy z usługi Google reCAPTCHA.
 • Google reCAPTCHA działa za pośrednictwem osadzonego w stronie kodu (JavaScript) oraz analizy plików cookies zapisywane na Państwa urządzeniu przez inne usługi i serwisy Google. W ten sposób analizuje korzystanie z naszej strony aby zidentyfikować boty i uchronić stronę przed nadużyciami, które mogą z tego wyniknąć, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analizowane są takie informacje jak: strona internetowa którą dotarli Państwo na naszą stronę internetową, wyszukiwane na tej stronie frazy, jeśli jest wyszukiwarką, Państwa adres IP w celu określenia pochodzenia i operatora, przeglądarka internetowa i jej ustawienia językowe, system operacyjny, zainstalowane wtyczki i rozdzielczość ekranu, czas pobytu na stronach
 • Dane zebrane za pośrednictwem Google reCAPTCHA są udostępniane Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii oraz jego partnerom. Informacje o korzystaniu z niniejszej witryny internetowej włącznie z Państwa adresem IP mogą być przesyłane serwerem Google w USA i tam przechowywane, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
 • Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty, najpóźniej po upływie 24 miesięcy.
 • Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pancernik staje się administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Google reCAPTCHA, jednak tymi danymi administrują także Google. Pancernik zrealizuje Państwa prawa w zakresie jakim umożliwia to Google.
 • Możecie też Państwo zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony także we własnym zakresie, blokując w ustawieniach Państwa przeglądarki działanie JavaScript i obsługę plików cookies. Może to jednak ograniczać funkcjonalność naszego serwisu internetowego, np. korzystanie z formularzy.

10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

 • Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.
 • Są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi niektórych plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niniejszego serwisu.
 • Na stronie stosowane są następujące pliki cookies:
Nazwa cookies Funkcja Rodzaj Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Shop5 Cookies zawierające informacje o bieżącej sesji Użytkownika związanej z korzystaniem ze sklepu internetowego.

Wygasa wraz z końcem sesji (cookies sesyjne).
Niezbędne do działania strony Uzasadniony interes Pancernika, polegający na zapewnieniu prawidłowego działania funkcjonalności strony i sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
cookie_read Cookies odpowiedzialne za wyświetlanie informacji o cookies. Meta Platforms Ireland Limited
basket Każda operacja w koszyku, jak np. dodanie produktu do koszyka, zwiększenie liczby zamawianych produktów iteruje wartość zapisywaną w tym ciastku.

Wygasa wraz z końcem sesji (cookies sesyjne).
Niezbędne do działania strony
Shoper5_lp-pl_PL Zawiera identyfikator ostatnio oglądanych produktów.

Wygasa na koniec roku (cookies stałe).
Funkcjonalne Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana m. in. poprzez baner cookies albo ustawienia przeglądarki. Zgodę można wycofać poprzez banner cookies albo poprzez zablokowanie cookies lub ich usunięcie w ustawieniach przeglądarki.
product_vote_56 Cookies zawiera ocenę produktu wystawioną przez Użytkownika.

Wygasa po upłynięciu doby od utworzenia (cookies stałe).
Funkcjonalne
poll_vote_1 Zawiera odpowiedzi Użytkownika pozostawione w wypełnionych przez niego ankietach.

Wygasa po upłynięciu doby od utworzenia (cookies stałe).
Funkcjonalne
ic Funkcjonalność pozwalająca w szybszy sposób prezentować zawartość witryny.

Wygasa wraz z końcem sesji (cookies sesyjne).
Funkcjonalne
Cookies Google Analytics oraz Tag Manager Te pliki cookies służą do: analizy korzystania z naszej strony, do ulepszania jej oraz usług świadczonych przez Pancernika, uzyskiwania przez Pancernika informacji o funkcjonalności niniejszej strony, np. w celu diagnozowania i usuwania problemów w korzystaniu z niej, weryfikacji w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną sklepu, zarządzania narzędziami analitycznymi za pomocą tagów. Szczegóły opisane w pkt. 7. niniejszej Polityki.

Okres ważności plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę: do 12 miesięcy.
Analityczne Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana m. in. poprzez baner cookies albo ustawienia przeglądarki. Zgodę można wycofać poprzez baner cookies albo poprzez zablokowanie cookies lub ich usunięcie w ustawieniach przeglądarki.
Microsoft Ads (Bing Ads) oraz Microsoft Clarity Cookies usług Microsoft Ads oraz Clarity, świadczonych przez Microsoft Corporation, umożliwiają kierowanie reklam i sprawdzanie, jak Użytkownicy na nie reagują oraz badanie zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej.

Wykaz cookies stosowanych w ramach Microsoft Clarity znajduje się tutaj.

Szczegóły znajdują się w pkt. 7. niniejszej Polityki.
Analityczne
Cookies Ceneo Ads Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Ceneo Ads dostarczanego przez Ceneo.pl sp. z o. o. Jest to narzędzie analityczne umożliwiające wyświetlanie dedykowanych reklamach w ramach serwisu Ceneo, które wykorzystuje pliki cookie. Analityczne
Cookies Piksel Meta Niniejsza strona korzysta z usługi Piksel Meta, która pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników. Usługa ta jest wykorzystywana w celu wyświetlania reklam właściwym odbiorcom, automatycznego składania ofert i pomiaru skuteczności reklam. W tym celu stosowane są pliki cookies oraz piksele.

Szczegóły opisane w pkt. 7. niniejszej Polityki.
Analityczne
Cookies Google Maps Cookie stosowane w celu wyświetlenia widżetu Google Maps i w celach analitycznych tej usługi.

Szczegóły opisane w pkt. 8. niniejszej Polityki.
Funkcjonalne
Cookies Google reCAPTCHA Pliki cookies są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników na stronie internetowej, aby zidentyfikować boty i uchronić stronę przed nadużyciami oraz w celach analitycznych tej usługi.

Szczegóły opisane w pkt. 9. niniejszej Polityki.
Funkcjonalne
Cookies Shoper S.A., dostawcy oprogramowania sklepu internetowego Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania oraz weryfikacja efektów kampanii Google lub Facebook w ramach usługi Shoper. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce plików cookies Shoper.

Są to cookies stałe, wygasają po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu.

Szczegóły opisane w pkt. 7. niniejszej Polityki.
Analityczne dostawcy oprogramowania
Cookies Clickonometrics Za pośrednictwem plików cookies są zbierane informacje w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniu użytkownika: identyfikator internetowy (np. identyfikator pliku cookie albo identyfikator mobilny), adresy URL stron internetowych, które użytkownik odwiedził, dane związane z odsłonami reklam i interakcjami użytkownika z tymi reklamami, informacje techniczne dotyczące Twojej przeglądarki lub urządzenia, znaczniki czasu, adres IP wskazujący przybliżoną lokalizację.

Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności Clickonometrics. Tam również możesz wyłączyć reklamy targetowane.

Szczegóły opisane w pkt. 7. niniejszej Polityki.
Analityczne

11. NUMERY IP ORAZ LOGI SERWERA WYKORZYSTYWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

 • Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej zbierane są takie informacje jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania ze strony internetowej, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie dane jak: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół https; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP.
 • Opisane wyżej informacje są niezbędne do działania strony internetowej i mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Pancernika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest komunikacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pancernika przez okres niezbędnych do realizacji tych celów.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane świadczącym usługi informatyczne dla Pancernika, zwłaszcza hostingu
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Te prawa można zrealizować kontaktując się z Pancernikiem za pomocą danych kontaktowych wskazanych w pkt 1. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
pixel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium